Централно управление

Централно управление

Областни дирекции

Областни дирекции

ОД Хасково

Директор: Диана Кючукова
Адрес: ул. "Панорама" №7
Телефони:
Директор - 038/60 37 77
Прилагане на схеми и мерки за подпомагане – 038/60 37 33; 038/60 37 72
Регионална разплащателна агенция - 038/60 37 19; 038/60 37 16
Регионален технически инспекторат - 038/60 38 36; 038/60 38 18
E-mail: dfzhaskovo@dfz.bg