Централно управление

Централно управление

Областни дирекции

Областни дирекции

ОД Кърджали

Директор: Силвия Хаджимехмед
Адрес: ул. „Миньорска” №4
Телефони:
Директор - 0361/6 87 10
Прилагане на схеми и мерки за подпомагане – 0361/6 87 33
Регионална разплащателна агенция - 0361/6 87 60
Регионален технически инспекторат -  0361/6 88 18
E-mail: dfzkardjali@dfz.bg